De inrichting van het KOC, middelen voor outreach, geld voor opvang van vrouwen op de vlucht voor geweld…
Elke dag zetten we ons in ons CAW, samen in voor een menswaardig leven voor onze cliënten. Hulpverlening is onze opdracht en dus ook vanzelfsprekend. Maar dromen in de kantlijnen van wat gedrukt staat, dat doe je maar als je een hart voor mensen hebt. Maatschappelijk kwetsbare mensen. Daar gaat het in ons CAW om, die mensen dragen we hier met z’n allen hoog in het vaandel.
Voor hen willen we graag dat ietsje meer…

Extra projecten

Daarom starten we regelmatig extra projecten op voor mensen die meer steun nodig hebben.

  • Zoals voor vrouwen met een precair verblijfsstatuut die hier op de vlucht zijn voor familiaal geweld. Wij willen hen een veilig onderkomen bieden in ons Vluchthuis. Ook wanneer zij geen middelen hebben om dat te bekostigen.
  • Zoals voor mensen in crisissituaties. Binnenkort is de ruwbouw af en kunnen we ons nieuwe KOC beginnen inrichten als een thuis voor wie er verblijft, zodat ze in een rustige, warme omgeving hun leven weer op sporen kunnen zetten.
  • Zoals voor onze jongeren. We willen ons outreachaanbod beter kunnen uitbouwen en zoeken daarvoor een busje om mobieler te kunnen werken.
  • Zoals…..

Wij willen veel, maar we willen dat omdat we hulpverleners zijn, met hart en ziel.

Warme oproep

Daarom lanceren wij een warme oproep aan iedereen die mee onze dromen wil realiseren. Om ons te steunen in wat we méér willen bieden in onze hulpverlening.

Dus registreerden we ons ook dit jaar weer als goed doel bij Music For Life 2019 (hoera) en het zou mooi zijn mocht u zich mee met ons willen inzetten om die extra projecten te realiseren.

Hoe kan u dat doen?

Door een kleine of grote actie op te zetten die effectief bijdraagt aan het welzijn van maatschappelijk kwetsbare mensen. Door samen te sparen, uw tijd, kennis of geld aan onze organisatie te schenken.

Doe dat in je eigen binnenste of overleg met je vrienden of collega’s… Vertel het ons of verras ons – wij zijn met simpele dingen gelukkig.

Binnenkort vind je alle info over Music For Life 2019 en de Warmste Week ook weer hier. En ondertussen kan je hier al lezen over onze bijzondere projecten voor bijzondere mensen.

Fondsenwerving in CAW Oost-Brabant

We vinden het belangrijk om open en in vertrouwen  over onze fondsenwerving te communiceren. Daarom willen we zo transparant mogelijk zijn over onze projecten en de opbrengsten.

  • Fondsenwervingsprojecten van CAW Oost-Brabant sluiten aan bij onze visie en missie.
  • De projecten hebben een welbepaalde looptijd en doelstelling.
  • De projecten groeien vanuit de dagdagelijkse werking van CAW Oost-Brabant.
  • De opbrengsten van de fondsenwervingsacties worden uitsluitend aangewend voor hulp en steun aan de brede doelgroep van CAW Oost-Brabant.