Terwijl je wat geeft van je tijd en energie, krijg je ook weer wat energie bij het naar huis gaan.

Disclaimer

De website www.ikgeefomeenander.be is eigendom van CAW Oost-Brabant vzw. Aan de pagina’s van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch is het mogelijk dat informatie verouderd is of om andere redenen niet langer correct. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website. CAW Oost-Brabant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

De websites waar CAW Oost-Brabant naar verwijst, worden geregeld gecontroleerd op betrouwbaarheid van informatie. CAW Oost-Brabant kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, privacybescherming of diensten die worden aangeboden op websites van derden.

Privacy

CAW Oost-Brabant hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De persoonsgegevens die u als bezoeker ingeeft, worden door CAW Oost-Brabant opgenomen in de schenkersdatabank. Deze gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De gegevens kunnen gebruikt worden om de gebruiker op de hoogte te kunnen houden van acties ten voordele van CAW Oost-Brabant. De schenker of vrijwilliger die dat niet wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden via mail naar secretariaat@cawoostbrabant.be. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.