Je hoeft geen grote weldoener te zijn om met mensen begaan te zijn.

Geven om een ander is gemakkelijk

Je hoort en leest dagelijks over hen. Je ziet ze overal rond je: mensen die het moeilijk hebben, die hulp nodig hebben, iemand die hen ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing voor hun problemen.

In onze samenleving leeft bijna 1 op 6 Belgen onder de armoedegrens.
Krijgt 1 op de 7 vrouwen te maken met partnergeweld.
Is depressie het grootste gezondheidsprobleem bij jongeren tussen 10 en 19 jaar.

CAW Oost-Brabant is er voor hen. In ons onthaal kan iedereen terecht met om het even welke welzijnsvraag.

Samen zoeken we naar een uitweg, bieden informatie, advies, begeleiding of opvang. Omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op een waardig, gelukkig en kwaliteitsvol leven.

Je moet geen grote weldoener zijn om met mensen begaan te zijn. Want het is simpel.

Jij kan hen helpen.