Ik ben uitgeput van sterker te willen zijn dan ik me voel.

Met uw steun kunnen we kwetsbare jongeren beter én sneller helpen.

Uw gift zorgt voor de aankoop van een busje, waarmee onze hulpverleners hen ook kunnen ontmoeten in hun eigen leefwereld. 

Dat jongeren het moeilijk vinden om hulp te vragen is voor u geen verrassing. De media staan er vol van. Ze wachten te lang om te praten over hun problemen, kroppen alles op, tot het allemaal te groot en te complex wordt om nog te kunnen dragen. En dan…weten ze niet waarnaartoe…

In het CAW hebben wij een jongerenwerking, het JAC. Jongeren en jongvolwassenen tussen 12 en 25 kunnen er terecht met om het even welke vraag. Niks is taboe. Alles is bespreekbaar. Ze kunnen er informatie krijgen, advies vragen, ondersteuning en begeleiding. Er is ook (crisis-)opvang mogelijk.

Er is een supergemotiveerd professioneel team. Er is een breed aanbod. Goede samenwerkingsverbanden, een hecht netwerk.

En toch en toch…Jongeren vinden het moeilijk om over die drempel te stappen om effectief hulp te gaan vragen ergens en bij iemand onbekend…

Vertrouwen in, en vertrouwdheid met onze hulpverlening is iets waar wij boven alles in geloven. Omdat dat de eerste voorwaarden zijn voor goede hulpverlening. Daarom willen we vaker zelf naar de jongeren toegaan. Daar zijn waar zij zijn. In hun leefwereld meeleven, met hun kijk kijken naar hun vragen en problemen.

We willen hiervoor tijd én ruimte hebben… wij willen een mobiel aanbod dat dit mogelijk maakt!

We weten dat dat werkt. Jongeren vragen het ons, en wij willen helpen.

Maar willen  is niet genoeg.

Om een mobiel aanbod uit te werken, hebben we vervoer nodig. Dus zoeken we een minibusje. Om meer en beter outreachend te kunnen werken. Dichter bij de jongeren te zijn. Samen met hen op pad te gaan en onderweg naar oplossingen te zoeken.

We hebben hiervoor uw steun nodig. Omdat onze jongeren ook uw jongeren zijn. Help ons hen helpen.

De droom

We willen een tweedehandsbusje kopen waar we minstens nog 5 jaar actief mee kunnen rondtoeren en een mobiel aanbod kunnen uitwerken voor die jongeren die we nu nog niet bereiken.

Dan is er meer ruimte en tijd om te praten, te luisteren, om samen allerlei activiteiten te organiseren, in en rond onze JAC-mobiel in de straat, het park, een tuin, of ergens binnen waar we welkom zijn. Waar we samen met jongeren aan de slag gaan.

Elk jaar krijgen we meer dan 10.000 hulpvragen bij CAW Oost-Brabant. Ongeveer ¼ daarvan komt van jongeren… en dat zouden er nog veel meer kunnen zijn!

Voor de aankoop van een tweedehandsbusje zoeken we  een rond bedrag van 20.000 euro. Elke bijdrage, groot of klein, helpt ons dit doel te bereiken. 

Wij rekenen op u! Dank u wel.