Geven om een ander,
ook als je er niet meer bent.

Je testament opmaken ten voordele van CAW Oost-Brabant?

Overweeg je een deel of het geheel van je vermogen na te laten aan een goed doel als CAW Oost-Brabant? Wil je graag belangeloos investeren in een specifiek project dat bijdraagt aan een betere samenleving? En wil je dat graag blijven doen ook als je er niet meer bent?

Neem dan CAW Oost-Brabant op in je testament.

Waarom kiezen voor het CAW?

Het CAW versterkt welzijn

Iedereen heeft het wel eens moeilijk… Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht met je vragen en zorgen bij vrienden of familie. Of je vindt zelf een weg naar een oplossing. Maar soms geraak je er zelf niet uit. En dan is het belangrijk dat je hulp kan vinden hierbij.

Daarvoor is het CAW er!

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… We bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.

Het CAW doet meer.

We geven steun aan diegenen die het moeilijk hebben zodat ze zelf terug verder kunnen. Ons aanbod is erg divers en gaat van informatie, advies, ondersteuning, tot tijdelijke opvang en langer durende begeleiding.

We bieden rust aan diegenen die dat kwijt zijn. We versterken de mogelijkheden van mensen en staan hen bij in het benutten van hun basisrechten. We bestrijden elke vorm van uitsluiting en komen op voor een menswaardig leven voor iedereen. We gaan voor gelijke kansen en een harmonieuze samenleving.

Jij kan ons hierbij steunen

Bij CAW Oost-Brabant betekent hulp, zorg op maat. En dat vraagt soms dat we buiten de lijntjes kleuren. Meer doen dan in onze opdracht omschreven staat. Omdat we het welzijn van mensen voorop stellen. Elke dag opnieuw. Want hulpverlenen doen wij met hart en ziel, maar het vraagt soms meer dan dat.

Willen we onze vitale rol in deze maatschappij verder kunnen oppakken, dan hebben we jouw steun nodig.

De steun van mensen die mee met ons geloven dat iedereen recht heeft op een waardig, gelukkig en kwaliteitsvol leven. Die zich samen met ons, afvragen wat ze beter of anders kunnen doen. En die zich daar ook willen voor inzetten.
Mensen die net als wij meer willen. Meer welzijn voor iedereen.

Mensen die geven om een ander.

Iedereen kan een goed doel opnemen in zijn of haar testament. Tot nu toe gebeurde dit vaak aan de hand van een duolegaat. U kon dan in uw testament een duo van begunstigden aanduiden: een ver familielid of een goede vriend aan wie u wil nalaten én een goed doel. Het goede doel geeft u de opdracht een bepaalde som door te spelen en de volledige erfbelasting te betalen.

De achterliggende idee van dat duolegaat was dat er alleen maar winnaars zouden zijn: het goede doel wint, want het krijgt een som geld die het anders niet zou ontvangen. En hoewel de goede vriend zijn erfenis moet delen met het goede doel, houdt hij netto toch meer over dan wanneer u alleen hem als begunstigde in uw testament zou aanduiden. Want omdat goede doelen erven tegen een gunsttarief van 8,5 procent ligt de totale erfbelasting veel lager. Goede vrienden en verre familie betalen 25 tot 55 procent erfbelasting op wat ze rechtstreeks erven.

Op 1 juli 2021 wordt het duolegaat echter aangepast. Vanaf dan zal het niet langer mogelijk zijn om langs deze weg erfbelasting te besparen. De formule op zich wordt niet geschrapt, maar uw erfgenamen zullen er geen fiscaal voordeel meer uit halen.

RECHTSTREEKS NALATEN EN SCHENKEN AAN EEN GOED DOEL WORDT GRATIS

Om te vermijden dat goede doelen door de aanpassing van het duolegaat hun inkomsten uit erfenissen zien opdrogen, schrapt Vlaanderen vanaf juli 2021 niet alleen de erfbelasting voor goede doelen, maar wordt ook het tarief van de schenkbelasting voor goede doelen op nul gezet. (Momenteel betalen goede doelen 8,5 procent op wat u hun nalaat via bijvoorbeeld een testament en 5,5 procent op wat u hun schenkt.) Daardoor gaat vanaf midden volgend jaar elke eurocent naar het goede doel zelf.

VOORDELIGE VRIENDENERFENIS TOT 15.000 EURO

Ook voor een goede vriend of neef komt er een compensatie voor het wegvallen van het duolegaat in zijn huidige vorm. Met de zogenaamde ‘vriendenerfenis’ wordt het mogelijk tot 15.000 euro na te laten aan een ver familielid of een vriend tegen het laagste tarief van de erfbelasting. Er zal geen 25, maar 3 procent erfbelasting verschuldigd zijn. Dat is hetzelfde tarief dat kinderen en partners betalen op wat ze erven. Die 15.000 euro kan worden verdeeld over meerdere vrienden. De maximale besparing bedraagt 3.300 euro.

Check uw testament

De begindatum is vastgesteld op 1 juli 2021. De nieuwe regeling geldt voor overlijdens vanaf die datum. Dus ook voor wie al eerder een testament met een duolegaat opstelde, maar pas na die datum sterft.

Wie met zo’n duolegaat werkt, gaat dus best na of hij zijn testament wil aanpassen. Bespreekt dit met uw notaris of financieel adviseur wat in uw situatie het interessantst is. Ook met het oog op de te betalen erfbelasting, maar toch vooral zodat uw erfenis naar wens wordt verdeeld onder uw dierbaren. *

Dankbaarheid en respect

Als je beslist om CAW Oost-Brabant op te nemen in je testament, geef je ons veel meer dan een erfenis. Ook je vertrouwen is voor ons van onschatbare waarde en krijgt onze grootste zorg en aandacht.

We bespreken heel graag samen met jou waarvoor we je schenking zullen gebruiken. Welke noden bij ons leven. We doen dit met respect voor je wensen en prioriteiten. We raden je in ieder geval aan ook steeds advies te vragen bij een notaris voor de uitvoering van je beslissing en om je testament notarieel te registreren.

 

*bron: https://www.tijd.be/netto/analyse/erven-en-schenken/wat-u-moet-weten-als-u-schenkt-of-nalaat-aan-een-goed-doel/10271658.html