Geven om een ander,
ook als je er niet meer bent.

Je testament opmaken ten voordele van CAW Oost-Brabant?

Overweeg je een deel of het geheel van je vermogen na te laten aan een goed doel als CAW Oost-Brabant? Wil je graag belangeloos investeren in een specifiek project dat bijdraagt aan een betere samenleving? En wil je dat graag blijven doen ook als je er niet meer bent?

Neem dan CAW Oost-Brabant op in je testament.

Waarom kiezen voor het CAW?

Het CAW versterkt welzijn

Iedereen heeft het wel eens moeilijk… Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht met je vragen en zorgen bij vrienden of familie. Of je vindt zelf een weg naar een oplossing. Maar soms geraak je er zelf niet uit. En dan is het belangrijk dat je hulp kan vinden hierbij.

Daarvoor is het CAW er!

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… We bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.

Het CAW doet meer.

We geven steun aan diegenen die het moeilijk hebben zodat ze zelf terug verder kunnen. Ons aanbod is erg divers en gaat van informatie, advies, ondersteuning, tot tijdelijke opvang en langer durende begeleiding.

We bieden rust aan diegenen die dat kwijt zijn. We versterken de mogelijkheden van mensen en staan hen bij in het benutten van hun basisrechten. We bestrijden elke vorm van uitsluiting en komen op voor een menswaardig leven voor iedereen. We gaan voor gelijke kansen en een harmonieuze samenleving.

Jij kan ons hierbij steunen

Bij CAW Oost-Brabant betekent hulp, zorg op maat. En dat vraagt soms dat we buiten de lijntjes kleuren. Meer doen dan in onze opdracht omschreven staat. Omdat we het welzijn van mensen voorop stellen. Elke dag opnieuw. Want hulpverlenen doen wij met hart en ziel, maar het vraagt soms meer dan dat.

Willen we onze vitale rol in deze maatschappij verder kunnen oppakken, dan hebben we jouw steun nodig.

De steun van mensen die mee met ons geloven dat iedereen recht heeft op een waardig, gelukkig en kwaliteitsvol leven. Die zich samen met ons, afvragen wat ze beter of anders kunnen doen. En die zich daar ook willen voor inzetten.
Mensen die net als wij meer willen. Meer welzijn voor iedereen.

Mensen die geven om een ander.

Iedereen kan een goed doel opnemen in zijn of haar testament. Dus ook het CAW. Afgezien van het wettelijk voorbehouden deel voor rechtstreekse erfgenamen, kan je volledig zelf kiezen aan wie je je bezittingen nalaat.

Sinds begin september 2018 is het nieuwe erfrecht van kracht. Die maakt dat je meer vrijheid krijgt in de verdeling van je nalatenschap. Een goed moment om eens na te denken over je testament dus.

Dankbaarheid en respect

Als je beslist om CAW Oost-Brabant op te nemen in je testament, geef je ons veel meer dan een erfenis. Ook je vertrouwen is voor ons van onschatbare waarde en krijgt onze grootste zorg en aandacht.

We bespreken heel graag samen met jou waarvoor we je schenking zullen gebruiken. Welke noden bij ons leven. We doen dit met respect voor je wensen en prioriteiten. We raden je in ieder geval aan ook steeds advies te vragen bij een notaris voor de uitvoering van je beslissing en om je testament notarieel te registreren.

Wil je er graag eens over praten?

Neem dan gerust contact op met onze directeur Bert Lambeir.

Hij zal je met plezier vertellen over onze organisatie, over onze projecten, en over de mogelijkheden om ons te steunen.

Je kan Bert rechtstreeks bereiken via:
tel. 016 21 01 72
gsm 0496 52 17 95
bert.lambeir@cawoostbrabant.be
Redingenstraat 6, 3000 Leuven