Hulpverlenen doe je met hart en ziel, maar het vraagt soms meer dan dat.

Waarom geven om een ander?

Het CAW, Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, is een hulporganisatie dicht bij de mensen. Iedereen kan met om het even welke welzijnsvraag bij ons terecht: een moeilijke relatie, persoonlijke problemen, financiële, administratieve, juridische of materiële moeilijkheden, problemen in je gezin, familie of buurt. We geven informatie, advies, ondersteuning, tijdelijke opvang en begeleiding.

Bij CAW Oost-Brabant betekent hulp, zorg op maat. En dat vraagt soms dat we buiten de lijntjes kleuren. Meer doen dan in onze opdracht omschreven staat. Omdat we het welzijn van mensen voorop stellen. Elke dag opnieuw.

Want hulpverlenen doe je met hart en ziel, maar het vraagt soms meer dan dat.

Willen we onze vitale rol in deze maatschappij verder kunnen oppakken, dan hebben we mensen zoals jou nodig.

Mensen die mee met ons geloven dat iedereen recht heeft op een waardig, gelukkig en kwaliteitsvol leven.
Die zich samen met ons, afvragen wat ze beter of anders kunnen doen. En die zich daar ook willen voor inzetten.
Mensen die net als wij meer willen. Meer welzijn voor iedereen.

Mensen die geven om een ander.