Ook al was ik bang om terug alleen te zijn en had ik geen idee hoe het allemaal zou lopen, ik had een eigen plek om te slapen. En het kleine stapeltje spullen dat ik gekregen had zorgde ervoor dat de straat heel ver weg leek.

Ons project werd geselecteerd door de jury van De Warmste Week binnen het thema ‘Kunnen zijn wie je bent’.

We zullen dit jaar dus onze droom kunnen verwezenlijken. 

Kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen.

Het crisisopvangcentrum biedt een tijdelijk onderkomen aan wie door omstandigheden niet langer thuis kan wonen of door een noodsituatie geen onderdak meer heeft. Mensen kunnen er maximum 3 weken verblijven. Elke bewoner werkt samen met een individuele begeleider om de acute probleemsituatie beheersbaar te maken. Om dit doel te bereiken zoeken ze samen naar haalbare perspectieven op korte en langere termijn.

Uit de crisis geraken

Het eigene aan een crisissituatie is dat het onvoorbereid en ongelegen komt. Er is dus te weinig tijd om de nodige voorbereidingen te treffen, bijvoorbeeld om je koffer met kleren te pakken, om geld te sparen om op eigen benen te gaan staan, om je spullen te verhuizen, om een nieuwe plek te zoeken om te slapen of te wonen.

Nieuwe kansen haalbaar maken

Onze crisishulpverlening houdt in dat we mensen zo snel mogelijk uit de acute noodsituatie proberen te halen. Naast ons begeleidingsaanbod willen we hen graag een extra duwtje in de rug kunnen geven wanneer ze uit het crisisopvangcentrum vertrekken. Dat doen we met ons starterspakket met daarin het meest noodzakelijke gerief om weer verder te kunnen op een nieuwe plek.

Een pakketje voorsprong, om de hindernissen die nog gaan komen net iets makkelijker te kunnen nemen, iets meer ademruimte te hebben, iets meer mentale rust…om te kunnen zoeken en te proberen…om zichzelf te kunnen zijn.

De droom: Een pakketje voorsprong.

Voorsprong op het leven. Om niet op de grond te hoeven slapen, om het warm te hebben in de nacht, om je te kunnen wassen en te verzorgen, om van je plek een thuis te maken.

Niet alleen in het KOC, maar ook in de andere residentiële werkingen van het CAW zoals het Vluchthuis, het Vrouwenopvangcentrum en Halte 51 komen mensen terecht vanuit crisissituaties, zonder middelen, netwerk of verblijfsplek.

Dankzij De Warmste Week 2022 en uw steun aan dit initiatief kunnen we hen een starterspakket bieden met daarin het nodige basisgerief om veilig en warm te slapen, om minimaal het huishouden te kunnen doen, en ook zichzelf te kunnen verzorgen.

Dankzij uw steun kunnen we mensen zo weer op weg zetten, nieuwe kansen geven. Kansen om zichzelf te zijn, te herademen, op eigen benen te staan, en zo hun eigen traject te lopen…op hun manier, zoals ze zelf kiezen…