Hoe gaat het met u? 

Elke maand komen we even langs in uw mailbox, om u te vertellen hoe het eraan toe gaat in CAW Oost-Brabant. Maar het zijn vreemde tijden nu. Dus willen we wat dichterbij u zijn. En zullen we u wat vaker mooie hoopvolle verhalen komen vertellen van ‘achter de schermen’ hier. Maar eerst willen starten met de vraag hoe het met u gaat? Want we zijn bezorgd om u. Ongetwijfeld heeft deze coronacrisis ook invloed op uw leven.

Sinds enkele weken moeten we met z’n allen noodgedwongen in ons kot blijven. Als we toch buiten komen voor essentiële verplaatsingen zoals een tochtje naar de supermarkt, post of bakker, moeten we minstens 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dit is absoluut geen gemakkelijke opdracht. Menselijk contact is essentieel voor ons mentaal welbevinden. Massaal schrapten we de komende maand etentjes met vrienden en wekelijkse bezoekjes aan onze ouders uit de agenda. Gelukkig kunnen we dankzij digitale technologie, zoals Facetime, Skype, … onze vrienden en familie toch nog zien en spreken. Onze gezellige aperitief op vrijdagavond werd vervangen door een e-peritief. Heel wat verbindende initiatieven duiken op via sociale media. Allerlei tips worden aangereikt om je niet alleen te voelen tijdens deze moeilijke tijden. Maar toch. Mocht u vragen hebben, nood aan een babbel of ondersteuning, dan zijn we er ook nu voor u.

CAW Oost-Brabant blijft helpen.

Sinds de uitbraak van het Coronavirus is de vraag naar welzijnszorg alleen maar toegenomen. Ook CAW Oost-Brabant draait op volle toeren!

Het is full house in onze opvangcentra voor dak- en thuisloze mensen, ons vluchthuis en vrouwenopvangcentrum, ons jongerenopvanghuis, ons crisisopvangcentrum. Ook voor de kwetsbare gezinnen in de buurt wordt gezorgd met oa voedselbedeling en gezinsondersteuning bij de dringendste vragen.

En al lijkt de wereld stil en stom geslagen door het coronavirus, onze hulpverleners gaan door! Langskomen op ons onthaal kan op dit moment niet, en wij kunnen geen huisbezoeken doen. Maar we staan wél paraat via telefoon, mail en chat! En al is dat anders, die hulp is nu broodnodig en onze hulpverleners zetten daar dan ook alles op in.

Dank zij u!

Net als voor de hele bevolking, vraagt deze crisis ook veel van onze hulpverleners. Zeker zij die echt in de vuurlinie gaan staan voor de opvang van de dak- en thuislozen, voor die kwetsbare gezinnen die nergens heen kunnen, voor die vrouwen en kinderen die op de vlucht zijn voor familiaal geweld, voor die jongeren die op deze scharniermomenten in hun leven echt verloren lopen.

We weten dat jullie geloven in ons werk. We zijn daar dankbaar voor en ook trots op.

Wij krijgen ook veel mails en telefoontjes van mensen die zich afvragen of en hoe ze ons kunnen helpen. De coronacrisis zorgt inderdaad voor veel extra vragen en noden, vooral bij die gezinnen die maatschappelijk erg kwetsbaar zijn.  Wij gaan die strijd aan, maar kunnen dat niet alleen. De omstandigheden zijn moeilijk, de beschermende maatregelen zijn dringend en kosten geld. De nood aan ondersteuning neemt toe.

Laten we elkaar ook in deze moeilijke tijden blijven helpen, en blijven geven om elkaar.

Wie ons gerief wil schenken neemt best eerst telefonisch contact op het nummer 0489 88 56 55. Zo kunnen we de coronamaatregelen in acht nemen en uw en onze gezondheid vrijwaren.

Velen van jullie steunden ons ook reeds door een gift te doen. Die financiële steun blijven we, ook nu hard nodig hebben. Voor logistieke en ondersteunende zorgmaatregelen in de opvanghuizen zodat iedereen gezond en veilig kan blijven. Voor de extra noden in kwetsbare gezinnen. Voor de opvang van de vele dak- en thuisloze mensen die niet in hun kot kúnnen blijven. Voor die jongeren en kinderen die in moeilijke thuissituaties leven zonder mogelijkheid tot sociaal contact met hun vrienden.

Schenkingen hiervoor kunnen gestort worden op BE59 7775 9209 2726 met vermelding ‘corona’. Wij besteden dit dan vandaag nog daar waar dat het hardst nodig is.

Bedankt dat u in ons gelooft, en ons steunt om in deze kritieke tijden te kunnen blijven doen wat we moeten doen. Wij blijven u alvast heel graag vertellen hoe.

Tot gauw dus! En vooral: zorg goed voor uzelf en de mensen rondom u.

 

Bert Lambeir, algemeen directeur

 

Blijf op de hoogte

In CAW Oost-Brabant werken we elke dag aan een samenleving waarin iedereen zijn plek kan en mag vinden. We willen u daar graag over vertellen en bij betrekken.