Uw fiscaal attest 2020 komt eraan!

Ook dit jaar kregen we weer heel wat schenkingen van u op onze giftenrekening. Giften die we tot op de laatste cent besteedden aan projecten voor mensen die het extra moeilijk hebben in onze samenleving.

Zo was er het voorbije jaar het project veerkracht voor kinderen in kansarme gezinnen. Een aanbod dat door corona werd uitgebreid naar extra ondersteuning voor het hele gezin. Zowel psychosociaal als praktisch zagen wij die nood het voorbije jaar immers alleen maar toenemen.

Ook het project Rose bleef doorlopen, het aanbod voor vrouwen op de vlucht voor familiaal geweld. Het aantal oproepen over fysiek en psychisch huiselijk geweld is sinds de lockdown met meer dan 60% gestegen. Voor vrouwen en kinderen die niks hebben, geen netwerk, geen geld en geen veilige plek om te schuilen, bieden wij opvang en hulp. Dat kunnen we enkel met uw financiële steun.

Ook het outreachaanbod voor jongeren bleef groeien. Maar we hebben nood aan vervoersmiddelen om dit aanbod te kunnen blijven doen, ook in landelijke omgeving. En hiervoor zijn we afhankelijk van extra middelen die u ons schenkt.

Dankbaar

We hebben het voorbije jaar 40.000 euro aan financiële steun ontvangen. En dat is veel. Dank daarvoor! We kunnen u dat niet genoeg zeggen. Weet dat u met uw steun mensen helpt die het zonder u niet zouden redden… Mensen zonder huis of thuis, kinderen in moeilijke gezinssituaties, moeders, vaders die er alleen voor staan, of die het zelfs samen niet redden, jongeren die de weg niet meer weten. Dat u om hen geeft, betekent meer dan u denkt.

(Wil u meer lezen over ons werk? Schrijf u dan hier in voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief.)

Uw belastingvermindering werd verhoogd tot 60 procent

Wie op jaarbasis voor minstens 40 euro heeft geschonken aan CAW Oost-Brabant heeft recht op een fiscaal attest. U krijgt dit In de maand april van het jaar na de gift(en) toegestuurd per post. Voor alle giften van 1 januari tot 31 december 2020 geldt een verhoogde belastingvermindering van 60% op het geschonken bedrag. Voor bijvoorbeeld een gift van 100 euro geef je dus slechts 40 euro uit.

Het maximale bedrag aan giften dat mag ingebracht worden bij de belastingaangiften (voor 2020) is eveneens opgetrokken van 10 naar 20 procent van het netto-belastbaar inkomen.

Veelgestelde vragen

Hebt u nog een vraag over fiscale attesten? Kijk dan alvast even bij onze veelgestelde vragen of u het antwoord vindt.