Ook kinderen lijden onder de armoede waar ze via hun ouders in terecht komen.  Help kinderen in een kansarm gezin even ontsnappen uit de harde realiteit waarin zij leven.

Leven in armoede gaat gepaard met een harde dagelijkse realiteit. Want armoede raakt aan alle aspecten van het leven, gaat over een veelheid van problemen op verschillende vlakken. Geen wondervragen voor wie in armoede leeft, maar een constante stroom van ‘kopzorgen’ over onbetaalde rekeningen, over de (toekomst van) de kinderen, slechte huisvesting,…

Armoede in een gezin is niet alleen een financiële kwestie. Het leidt tot gezondheidsproblemen en veroorzaakt stress bij alle leden van het gezin, spanning in de relaties onderling, eenzaamheid, angst en schaamte.

Ook kinderen lijden onder de armoede waar ze via hun ouders in terecht komen. Niet enkel door de materiele beperkingen, maar ook omwille van de stress en onzekerheid die hun leefomgeving tekent.

Een kans om kind te zijn

In kansarme gezinnen is ontspanning vaak het eerste waarop wordt bespaard. Omdat elke uitgave altijd goed doordacht, afgewogen, en gelimiteerd wordt tot het noodzakelijke.

En toch kan mentale rust voor gezinnen in armoede betekenen dat er meer ruimte komt voor een betere thuis- en opvoedkundig klimaat. Het helpt ouders om de zorg voor de kinderen beter aan te kunnen en om ook op andere vlakken de kracht te vinden om stappen te zetten die hun situatie ten goede kan komen.  Het helpt kinderen om op een andere, positieve manier om te gaan met de stress en moeilijke gevoelens die ze ervaren in hun omgeving.

CAW Oost-Brabant organiseert daarom een bijzonder aanbod waarbij kinderen en gezinnen eens kunnen ontsnappen uit hun harde realiteit en dagelijkse problemen. Waar er ruimte is voor spel en plezier.
En kinderen weer heel eventjes kind kunnen zijn. 
 

De droom

Dankzij u kunnen we kinderen helpen omgaan met hun harde dagelijkse realiteit:

Samen met het Ankerpunt wil CAW Oost-Brabant creatieve workshops rond veerkracht aanbieden aan kinderen in het inloopcentrum De Meander. We gaan aan de slag rond thema’s als zich goed voelen, weerbaarheid, zelfvertrouwen, voor jezelf zorgen, samenzijn met anderen… Daarnaast zetten we ook in op het bevorderen van relatie tussen ouder-kind.

Samen met de Verhalenweverij ontwikkelen we ontspannende spel- en vertelactiviteiten voor kinderen wiens papa in de gevangenis zit. 

Alleen met uw financiële steun kunnen wij dit aanbod blijven doen.

De kostprijs voor een creatieve namiddag met aangepaste ondersteuning en begeleiding bedraagt gemiddeld 25 euro per gezin.

Dank u wel voor uw bijdrage.