Ook kinderen lijden onder de armoede waar ze via hun ouders in terecht komen.  Help kinderen in een kansarm gezin even ontsnappen uit de harde realiteit waarin zij leven.

Leven in armoede gaat gepaard met een harde dagelijkse realiteit. Want armoede raakt aan alle aspecten van het leven en geeft een veelheid aan problemen op verschillende vlakken. Geen tijd voor wensdromen voor wie in armoede leeft, maar een constante stroom van kopzorgen over onbetaalde rekeningen, de (toekomst van) de kinderen, slechte huisvesting,…

Armoede is niet alleen een financiële kwestie. Het leidt tot gezondheidsproblemen en veroorzaakt stress bij alle leden van het gezin, spanning in de relaties onderling, eenzaamheid, angst en schaamte.

Een kans om kind te zijn

In kansarme gezinnen is ontspanning vaak het eerste waarop wordt bespaard. Omdat elke uitgave altijd goed doordacht, afgewogen, en gelimiteerd wordt tot het noodzakelijke. Het effect hiervan op kinderen is groot. Niet enkel door de materiële beperkingen, maar ook omwille van de stress en onzekerheid die hun leefomgeving tekent. Kinderen zijn immers veel beter dan volwassenen in staat om hun zorgen en moeilijke ervaringen weg te spelen. Als ze de kans hiertoe krijgen…

Een vreemde wereld van grote mensen

Wanneer kinderen in het CAW belanden, is dat meestal via hun ouders. Zij komen dan terecht in een grotemensenwereld vol ingewikkelde woorden, vreemde vragen, gevoelens van angst en verdriet. Kinderen verwerken moeilijke situaties op een andere manier dan hun ouders. Vaak is hulpverlening hier niet op afgestemd, waardoor het kind niet de zorg krijgt die het nodig heeft.

CAW Oost-Brabant organiseert daarom een bijzonder aanbod rechtstreeks naar kinderen in kwetsbare gezinnen. We werken rond thema’s als zich goed voelen, weerbaarheid, zelfvertrouwen, voor jezelf zorgen, samenzijn met anderen, spel en ontspanning… Daarnaast zetten we ook in op het bevorderen van de relatie tussen ouder en kind. Zodat zij manieren vinden om beter te leren omgaan met hun moeilijke situatie en dagelijkse problemen.

De droom

Dankzij u kunnen we kinderen helpen omgaan met hun harde dagelijkse realiteit. Dit doen we door onze onthaalruimtes in te richten op een kindvriendelijke manier en door innovatieve hulpverleningstools te ontwikkelen op maat van kinderen. Zoals ons boek “Mijn leven als superheld, de troostpopjes en onze veerkrachtworkshops.

Om dit kinderaanbod te kunnen blijven doen hebben we uw financiële steun nodig. Elke euro die u schenkt aan dit project besteden wij daar waar dat het hardst nodig is. Zodat kinderen weer kind kunnen zijn.

Dank u wel voor uw bijdrage.