Het voelt goed om tussen mensen te zijn die je begrijpen en waar je jezelf kan zijn.

Een plek waar je jezelf kan zijn (gerealiseerd project)

We bouwden in Tienen onze werking uit in een nieuwe locatie, de hertogensite. Daar ook kreeg ons inloopcentrum Amarant een nieuwe plek. Een ontmoetingsplek voor mensen die geen netwerk meer hebben. Waar ze even tot rust kunnen komen, zichzelf kunnen zijn, een babbel kunnen doen, bij een tas koffie, of een boterham met soep.

Om die plek tot een warme thuis te maken vroegen we uw hulp. Om te komen helpen schilderen, timmeren, of om ons te steunen met de aankoop van de inrichting. U was met velen om dit te doen.

Ondertussen vinden de mensen hun weg naar ons, en kunnen we er ontmoeting, praktische diensten en diverse activiteiten aanbieden in een warme fijne omgeving.

Dat hebt u mee mogelijk gemaakt. Oprechte dank daarvoor. In het bijzonder aan het ontmoetingscentrum Hoksem vzw, de vrijwilligers van de Alive kerk Heverlee, Nipro Mechelen, en de vele andere helpende handen voor hun steun en engagement.