Terwijl je wat geeft van je tijd en energie, krijg je ook weer wat energie bij het naar huis gaan.

Fiscaal attest

Een gift groter of gelijk aan € 40 (cumuleerbaar op 1 jaar) geeft recht op een fiscaal attest.

Concreet komt dit neer op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift.

CAW Oost-Brabant stuurt jou automatisch een fiscaal attest hiervoor in de loop van het eerste trimester van het jaar volgend op je storting.

Het bedrag dat je fiscaal in mindering kan brengen is beperkt tot:

  • 10% van het totale netto-inkomen bij privépersonen (met een plafond van 353.480,00 €).
  • 5% van de winst voor bedrijven (met een plafond van 500.000,00 €).

Sommige giften zijn echter niet aftrekbaar.

Er mogen geen attesten worden uitgereikt voor stortingen die de opbrengst vertegenwoordigen van collectieve geldinzamelingen en dus niet werkelijk voortkomen van een individuele schenker.

De schenker mag ook geen enkele tegenwaarde ontvangen voor zijn of haar gift, van welke aard ook. Zo’n tegenwaarde kan zijn: een deelname aan een tombola, aan een activiteit, toegang tot een concert of gebouw, levering van een product of dienst, promotionele aandacht, enz. M.a.w. er mag aan de schenker geen enkel voordeel worden gegeven (behalve zaken van zeer geringe waarde zoals een zelfklever, een sobere informatiebrochure,…).

Bijkomende voorwaarden

Zowel particuliere giften als bedrijfsgiften zijn fiscaal aftrekbaar. Maar opgelet, naast de beperking hierboven opgesomd, nog enkele voorwaarden:

Wil je als particulier een fiscaal attest ontvangen, moet jouw gift door jou persoonlijk uitgevoerd worden, onder jouw naam en vanaf jouw eigen persoonlijke bankrekening.

Wil je graag een gift maken met je bedrijf, zorg er dan ook voor dat je enkel de gegevens en de bankrekening van je bedrijf gebruikt.

Nog enkele tips

Meng je persoonlijke gegevens in geen geval met je bedrijfsgegevens als je een fiscaal attest wil ontvangen. Je kan meerdere giften tegelijk doen, maar meng geen persoonlijke giften met bedrijfsgiften.

Stort je een som voor een project van CAW Oost-Brabant die bestaat uit een combinatie van niet-aftrekbare giften (bv. een fondsenwervingsactie) en fiscaal aftrekbare giften (bijvoorbeeld een persoonlijke gift van jezelf), stort deze dan niet in 1 keer, maar in 2 verschillende stortingen. Bij gecombineerde stortingen kunnen wij geen onderscheid maken en kunnen wij jou geen fiscaal attest bezorgen.