Een mens bestaat niet in z’n eentje…

Wat ik las in mijn favoriete blogpost over fondsenwerving : “Op een enkeling na hebben de meeste goede doelen moeite met de werving van nieuwe donateurs. Het gaat niet meer zoals vroeger… In de loop der tijd is er veel veranderd binnen de particuliere fondsenwerving: meer segmenten, meer producten, meer boodschappen, meer proposities, meer vergaderingen (!), meer techniek, meer inzichten, etc. Dat maakt het niet alleen moeilijker, maar creëert ook weer nieuwe kansen.”

En ja, wij, bij CAW Oost-Brabant, zien ook wel dat moeilijker wordt om nieuwe schenkers te werven. En ja wij zien ook wel dat sommige schenkers het voorbije jaar hebben afgehaakt.

Het vak wordt complexer en we moeten onze schaarse tijd soms besteden aan dingen die vroeger als vanzelf gingen…

Maar.

Er zijn wél ook weer nieuwe schenkers, minder dan vroeger, maar toch! En die nieuwe schenkers zijn mensen die wel overwogen hebben waar ze hun vrije tijd, materiaal, advies, al dan niet financiële steun aan willen geven. Ze zijn super geëngageerd, hebben een betrokkenheid op ons doelpubliek die goud waard is, en dus tellen ze ook voor duizend…

En.

Nog geen enkel jaar hebben we zo hard de band gevoeld met onze trouwe schenkers. Mensen die als vanzelf contact opnemen om te zien wat ze voor ons kunnen doen. En datgene wat ze voor ons doen is echt niet min…

Dus.

Ja, de hierboven genoemde hindernissen bieden ook nieuwe kansen. En wij grijpen ze met beide handen. Want we voelen het. Die passie die hiervoor nodig is, onze passie voor mensen. En we hebben het. De durf die er nodig is om hierbij steun te vragen. En vooral, we hebben jullie… onze schenkers.

Want.

U gaf ons uw tijd.

U ging hier aan de slag als vrijwilliger, achter de schermen als bestuurder van onze organisatie, als ondersteunend hulpverlener in diverse werkingen, als verkoopster of sorteerder in onze tweedehandswinkel De Kapstok,  of als helpende hand in onze administratieve of logistieke diensten… U was met 170 (jawel!).

U steunde ons financieel.

U schonk ons 34.000 euro op onze giftenrekening. Giften die ofwel besteed werden aan projecten waar u zelf voor koos, of aan de algemene werking. Giften waarvan elke cent rechtstreeks naar ons aanbod voor cliënten ging.

Die financiële steun is voor ons onontbeerlijk om een extra hulpaanbod  te kunnen uitbouwen voor de meeste kwetsbare mensen in onze maatschappij die we met het reguliere aanbod niet kunnen bereiken.

U schonk ons zomaar zoveel prachtige spullen waar wij op onze beurt zoveel cliënten blij mee konden maken. 

U zamelde warme kleren en verzorgingsproducten in voor onze dak- en thuisloze mensen,
u liep een marathon voor ons en schonk de opbrengst van dit event aan dak- en thuisloze mensen,
u kookte voor hen,
u gaf kerst en sinterklaasgeschenkjes voor in onze opvanghuizen,
u verzorgde een heerlijk kerstdiner voor de bezoekers van ons inloopcentrum,
u schonk kaasschotels voor kerstavond,
u gaf ons fijne, mooie kledij die wij mochten verkopen in onze tweedehandswinkel om met die opbrengst dan weer mensen te kunnen helpen,
wij mochten op uw kosten meubels in uw winkel kopen om de meest kwetsbare mensen uit onze brede regio te helpen om op een degelijke manier te wonen,
u gaf speelgoed en boekjes voor de kinderen in onze kinderwerking.

U gaf ons ontzettend veel en vooral, u gaf ons uw hart. En we zijn u daar ontzettend dankbaar voor.

Ook al is het voor ons allemaal een moeilijke tijd, hebben we soms minder om te geven, en is de weg naar mens achter het scherm complexer dan vroeger, we kiezen ervoor om die tijd te nemen, de mens zelf op te zoeken, diegene die wil geven te verbinden met diegene aan wie gegeven wordt. Verbindingen te leggen, nieuwe contacten tot stand te brengen en bestaande te koesteren. Want het is door die betrokkenheid dat de mooiste relaties ontstaan.

En daar doen we het voor toch? U en ik?

Van harte,

Greet Monstrey

Wat wij doen, bij CAW Oost-Brabant, via dit fondsenwervingsplatform is niet echt conventioneel.

Wij kleuren buiten de lijntjes. Dat weten we.

Daarom vinden we het ook belangrijk u te vertellen waarom we dat doen. In de hoop u zo helder mogelijk uit te leggen waarom we niet anders kunnen… en in de hoop dat u zal begrijpen dat we u hierbij heel hard nodig hebben.

Lees dus zeker de verhalen van onze medewerkers via www.caw.be/warmehulp.

U kan ons ook volgen op Facebook of abonneren op onze tweemaandelijkse nieuwsbrief en u zo laten raken door de verhalen van mensen.

Maar vooral…

Blijf geven om elkaar, blijf oog hebben voor mensen, voor hun moeilijkheden, maar ook voor hun kracht…

Dan kunnen wij dat ook blijven doen.

Blijf op de hoogte

In CAW Oost-Brabant werken we elke dag aan een samenleving waarin iedereen zijn plek kan en mag vinden. We willen u daar graag over vertellen en bij betrekken.

Meer weten?

Wil u meewerken aan een project? Ons materiaal of kennis schenken? Wil u een actie opzetten? 
Of hebt u vragen over het fondsenwervingsprogramma van CAW Oost-Brabant?

Greet Monstrey helpt u graag verder.

greet.monstrey@cawoostbrabant.be
0494 58 93 68