Alsof u hen ook een boeketje zou schenken.

Moeders zijn niet weg te denken uit het leven. Ze zijn er altijd, ofwel als moeder van een kind ofwel als kind van een moeder, of beide.

Wat Moederdag mooi maakt, is het feest natuurlijk. Feest is altijd leuk. Maar het mag eigenlijk meer zijn dan dat.

Er zijn moeders die hun moeder-zijn waarmaken als of ze erin geboren zijn, maar er zijn er ook die ermee wroeten. Alleenstaande moeders, moeders die het financieel moeilijk hebben, moeders die hun kind niet meer hebben, moeders zonder huis of thuis, moeders zonder papieren.

Laat ons voor die moeders zorgen. Samen. Elke dag opnieuw.

CAW Oost-Brabant heeft een bijzonder aanbod voor vrouwen met kinderen die in kansarmoede leven. Om dit aanbod uit te bouwen, organiseren wij extra projecten waarbij hen ondersteunen in hun moeder-zijn.

Projecten zoals de organisatie van veerkrachtworkshops voor kinderen, of de realisatie van een hulpverleningstool voor ouders en voor iedereen die met kinderen omgaat, met het boek mijn leven als superheld’ van Liv Leeman.

Ook in de toekomst willen we blijven inzetten op projecten die kwetsbare mama’s en kinderen ondersteunen. We hebben daar uw hulp bij nodig.

U kan ons hiervoor een gift schenken. Financiële steun, materiaal, kennis, inzet of gewoon deuren openzetten daar naartoe.

U kan uw bijdrage ook rechtsreeks storten op onze giftenrekening  BE59 7775 9209 2726. Of spreid uw gift over het hele jaar, met een doorlopende opdracht. Vanaf 40 euro per jaar is uw gift fiscaal aftrekbaar en ontvangt u van ons een attest. 

Vermeld bij uw gift graag ‘’voor moeders’.

Alsof u hen ook een boeketje zou schenken.

Blijf op de hoogte

In CAW Oost-Brabant werken we elke dag aan een samenleving waarin iedereen zijn plek kan en mag vinden. We willen u daar graag over vertellen en bij betrekken.

Meer weten?

Wil u meewerken aan een project? Ons materiaal of kennis schenken? Wil u een actie opzetten? 
Of hebt u vragen over het fondsenwervingsprogramma van CAW Oost-Brabant?

Greet Monstrey helpt u graag verder.

greet.monstrey@cawoostbrabant.be
0494 58 93 68