Dicht mee de digitale kloof voor kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen

Het stond onlangs nog in de pers: ‘Laptop verovert de klas’ (DS 2september 2019). Steeds meer scholen kiezen ervoor om een laptop te gebruiken in de les. Een van de redenen hiervoor is dat de nieuwe eindtermen rond digitale competenties en mediawijsheid een intensere ICT-kennis vereisen. Als de school dat zelf kan financieren is dat in principe geen probleem, maar als aan de ouders gevraagd wordt om zelf te investeren in laptops voor leerlingen ontstaat wél een probleem. Kansarme gezinnen kunnen dit immers niet. Enerzijds willen we dus kritisch kijken naar deze evolutie. Anderzijds moeten we ook realistisch zijn, een computer is onmisbaar in ons dagelijkse leven. Voor het huishouden, het werk en ook voor zaken die met school te maken hebben.

  • In het vrouwenopvangcentrum en het vluchthuis vangen wij moeders en hun kinderen op die op de vlucht zijn voor familiaal geweld. We bieden hen een veilige plek om tot rust te komen en begeleiding om hun leven opnieuw op spoor te krijgen. Al dit is heel ingrijpend, zeker voor de kinderen die hierbij betrokken zijn. Ook hun leven staat van de ene dag op de andere helemaal op z’n kop. Soms zijn ze hun vriendjes kwijt, moeten naar een nieuwe school, hun vertrouwde nest is weg. Om hun nieuwe verblijf in ons opvanghuis zo aangenaam mogelijk te maken, willen wij graag enkele laptops ter beschikking hebben om hen rustig te laten werken, voor school of om gewoon even een spelletje te spelen. Even ‘gewoon’ kind te kunnen zijn.
  • Ook jongeren kunnen bij ons terecht wanneer ze door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. In Halte 51 bieden we hen opvang en begeleiding. Ook daar hebben we nood aan voldoende computers voor onze gasten, voor studiewerk, en voor allerlei zaken die ze moeten regelen, zoals werk zoeken of allerlei praktische regelingen treffen om hun leven terug op orde te krijgen.

Om te voorkomen dat een digitale ongelijkheid ontstaat tussen kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen en hun kansrijkere lotgenoten hebben we uw steun nodig.

Onze droom!

6 laptops om in te zetten in de kinder- en jongerenwerking in onze 3 opvanghuizen. Dat is ongeveer 4000 euro.

Hoe kan u helpen?

Wil u hieraan bijdragen – wat fantastisch zou zijn – dan kan u dit doen door uw bijdrage te storten op onze giftenrekening BE59 7775 9209 2726. Vermeld er graag uw contactgegevens bij en de code ‘laptop’, dan kunnen wij u ook verder op de hoogte houden van dit project.

Bedankt. Omdat u samen met ons streeft naar een zorgzame solidaire samenleving. Omdat u geeft om een ander.