Het brengt je dichter bij de realiteit dan de statistieken die je in de kranten leest.

Zij geven om een ander

“Als drukkerij vinden we het belangrijk maatschappelijk verantwoord te ondernemen in de concrete zin van het woord. Zo zijn we bijvoorbeeld gestart met het CO2-neutraal verhaal. Ook schenken we elk jaar aan een duurzaam project. Duurzaamheid is echter meer dan het verkleinen van je ecologische voetafdruk, het is ook streven naar een betere wereld in de brede zin van het woord. We vonden het daarom fijn te kunnen bijdragen aan de werking van het CAW door hen het drukwerk te schenken voor een project van hun tweedehandswinkel voor maatschappelijk kwetsbare mensen. Drukwerk dat werd uitgevoerd op tweedehands papier. Meteen een mooie bevestiging van hoe we in heel verschillende sectoren elkaar toch kunnen vinden in een gemeenschappelijk streven naar een betere samenleving.”

Jef Kempen, commercieel directeur ZwartOpWit

“Vorig schooljaar tijdens de vastenperiode stapten 300 leerlingen van de Heilig Hartschool in Kessel-lo een voettocht ten voordele van kinderen in moeilijke gezinssituaties en van vrouwen op de vlucht voor familiaal geweld, twee projecten van CAW Oost-Brabant. Dit schooljaar wilden we daarop verder bouwen. Met het vierde jaar Office en Retail besloten we een inzameling te organiseren door chips te verkopen op de speelplaats ten voordele van het Vluchthuis. We hebben dit project gekozen om dat we graag iets willen doen voor die vrouwen en kinderen, en voor iedereen die op de vlucht is. Die mensen hebben echt onze hulp nodig en kunnen nergens anders naartoe…”

Hanae, Fatma, Salima, Dilan, Wassim, Mohammed en Nigel

“Dagelijks worden er 125 incidenten van familiaal geweld gemeld in ons land. In 4 op 5 aanmeldingen zijn ook kinderen blootgesteld aan geweld. In 3 van de 5 gevallen zijn ze zelf ook slachtoffer. Kinderen verwerken schokkende gebeurtenissen anders dan volwassenen. Via het CAW krijgen zij een apart hulpaanbod. Daarbij maken de hulpverleners gebruik van een zorgenpopje. Dat zijn knuffels, vriendjes waarbij kinderen veilig zijn, die hun geheimen bewaren of net datgene vertellen wat ze zelf niet kunnen zeggen. Via het popje kunnen zij gemakkelijker contact leggen met kinderen die slachtoffer of getuige zijn van geweld.Familiaal geweld ligt ook KVLV, Vrouwen met Vaart, nauw aan het hart. Binnen onze jaarlijkse Witte Lintjes Campagne ‘Stop geweld op vrouwen’ wilden we een concrete actie in the picture zetten. Kinderen zijn vaak stille getuige van familiaal geweld, dus we wilden ook voor hen iets betekenen. We riepen onze 900 plaatselijke KVLV-groepen dan ook op om hun creativiteit in te zetten als blijk van solidariteit. Het verhaal raakte vrouwen in heel Vlaanderen: In totaal verzamelde KVLV meer dan 500 popjes en schonk die aan het CAW. Een prachtig resultaat.”

Inge Rom, stafmedewerker KVLV

“Dit najaar mochten we meegenieten van een benefietconcert ten voordele van onze projecten tegen familiaal geweld. Het concert werd ons aangeboden door José Núñez Ares in het kader van de Pulcheria-concerten, georganiseerd door muzikanten verbonden aan het Hollands College. Moeten vluchten voor geweld is verschrikkelijk. Als ik mijn muziek kan inzetten om dit te stoppen dan doe ik dat graag. Ik wil in mijn concert tonen hoe verschillende stijlen muziek in conversatie kunnen gaan met elkaar. Zo moet dat ook kunnen tussen mensen.”

José

“Ik steun jullie werk graag omdat ik vind dat het CAW zinvol werk doet in de directe omgeving en ik dat van op de eerste rij heb mogen zien.”

Anoniem

“Jaarlijks verblijven honderden kinderen en jongeren in opvangcentra voor dak- en thuislozen. Dakloos worden – en alles wat daarmee samenhangt – is heel ingrijpend voor iedereen die het meemaakt. In het bijzonder voor kinderen en jongeren. Die blijven door allerlei dringende problemen vaak op de achtergrond van het hele opvanggebeuren. En toch worden ze geconfronteerd met tal van vragen en problemen: ‘gedwongen’ samenwonen met vreemden, diversiteit, beperkte ruimte, minder beschikbaarheid van ouder(s), nieuwe schoolomgeving, nieuwe vrijetijdsinvulling, zorg voor broers of zussen …
Vzw FOR A BETTER LIFE steunt al 12 jaar projecten waarbij de klemtoon ligt op kinderwelzijn. We vinden het van groot belang hier de juiste zorg aan te geven, deze kinderen en jongeren te ondersteunen, vertrekkend vanuit hun verhaal. Daarom wilden we graag het initiatief steunen van CAW Oost-Brabant om een boek te maken voor die dak- en thuisloze kinderen. Een boek als toeverlaat. Een boek dat inspeelt op hun kwetsbaarheid, een metgezel is in deze moeilijke periode.”

Wim

“De Alive Kerk is een door de overheid erkende protestants-evangelische kerk. Een belangrijk onderdeel van onze werking is ten dienste staan van de maatschappij. Leuven is, als onze thuisbasis, hierin dan ook cruciaal. Vaak is het makkelijker aandacht te vinden voor sociale projecten in derdewereldlanden of rampgebieden dan voor lokale projecten. Dat vinden we jammer, want ook hier leven vele mensen met noden: financieel, emotioneel, en/of geestelijk.
Het is dan ook onze wens om met lokale partners samen te werken omdat zij beter dan wie ook de noden in de stad kennen. Het CAW is daarom voor ons een uitstekende partner. Zij helpen mensen waar en wanneer de meest dringende hulp nodig is. Voor deze eindejaarsperiode wilden we in het kader van onze maatschappelijke missie graag een schoenendoosactie organiseren voor de kinderen en vrouwen in het vluchthuis van het CAW.
Elke schoenendoos wordt gevuld met leuke en nuttige producten voor zowel de kinderen als de vrouwen. Zo wensen we hen met o.a. speelgoed en verzorgingsproducten een mooi kerstcadeau te geven. Op die manier willen we hen steunen in hun moeilijke situatie en vaak ook in een van de moeilijkste periodes van het jaar.

Sarah - Alive Kerk

“Zonta Club verzamelt fondsen door speciale acties binnen de club te organiseren. Die ingezamelde fondsen worden deels besteed aan lokale projecten, deels aan internationale projecten, waarbij de situatie van de vrouw verbeterd en ondersteund wordt. Zo ging de opbrengst van ons galabal dit jaar volledig naar de aankoop van een minibusje voor het Vluchthuis van CAW Oost-Brabant. Vrouwen die op de vlucht zijn voor familiaal geweld hebben meestal geen eigen vervoersmogelijkheden, durven het openbaar vervoer niet te nemen, of hebben er de middelen niet voor. Dank zij het minibusje kunnen zij veilig gebracht worden waar ze moeten zijn. Zo kunnen we hen weer kansen bieden om aan hun toekomst te bouwen.”

Zonta Club Leuven

“Reeds jaren sponsoren wij CAW Oost-Brabant, zoals bijvoorbeeld de cadeautjes op het Sinterklaasfeest voor de kinderen die dan met hun mama in het Vluchthuis verblijven. Dat zijn immers dagen waar een kind een kind moet kunnen zijn. Omdat wij daar graag mee willen voor zorgen zetten wij jaarlijks een budget opzij voor hen. Dit jaar schonken we ook aan kindjes uit kansarme gezinnen van andere werkingen van het CAW. Het maakt ons even gelukkig als de kinderen zelf om dit te kunnen doen.”

Lions Club Tremelo

“Het is fijn om het CAW te kunnen steunen op een manier die dicht bij onze passie aanleunt… Wij maken allebei deel uit van de compostmeestersvereniging van Leuven. Tegelijk wilden we ons graag ook maatschappelijk engageren. Dat we dat in onze eigen buurt konden doen gaf dat engagement een extra dimensie. Zo zijn we samen met een begeleider van het inloopcentrum De Meander gestart met een compostproject in hun groentetuin. Wij zijn een schakeltje in een groter geheel. Wat in de Sociale Kruidenier overblijft wordt gecomposteerd en die compost wordt verwerkt in het groentetuintje. De opbrengst daarvan wordt gebruikt in het sociaal restaurant waar de gasten van de Meander iedere vrijdag samen eten, en zo is de cirkel rond.
De contacten met de bezoekers van het inloopcentrum hebben onze kijk op mensen in kansarmoede verruimd. Wij hebben niks tekort, mensen die hier komen wel. Zij zijn vaak door omstandigheden in de problemen gekomen, situaties waar ze zelf niet om gevraagd hebben en die ons allemaal kunnen overkomen.”

Fred en Vif

“Ik ben een alleenstaande mama, ik heb zelf zwarte sneeuw gezien, maar het gaat nu beter met me. Ik zet elk jaar een actie op voor een goed doel. Dit jaar zag ik een thuisloze in de regen slapen op een bankje op het plein. Ik heb hem verteld van jullie winteropvang. Ik zamel nu dekens, winterjassen, truien en sjaals in voor de winteropvang. Zo schenk ik de mensen daar op mijn manier wat warmte.”

Anoniem