Geven om een ander,
ook als je er niet meer bent.

Je testament opmaken ten voordele van CAW Oost-Brabant?

Overweeg je een deel of het geheel van je vermogen na te laten aan een goed doel als CAW Oost-Brabant? Wil je graag belangeloos investeren in een specifiek project dat bijdraagt aan een betere samenleving? En wil je dat graag blijven doen ook als je er niet meer bent?

Neem dan CAW Oost-Brabant op in je testament.

Iedereen kan een goed doel opnemen in zijn of haar testament. Afgezien van het wettelijk voorbehouden deel voor rechtstreekse erfgenamen, kan je volledig zelf kiezen aan wie je je bezittingen nalaat.

Sinds begin september 2018 is het nieuwe erfrecht van kracht. Die maakt dat je meer vrijheid krijgt in de verdeling van uw nalatenschap. Een goed moment om eens na te denken over uw testament dus.

 

Wat kost een testament?

Je kan je testament eigenhandig schrijven. Pen en papier volstaan. Het is dan ook helemaal gratis. Maar je moet wel bepaalde voorwaarden in acht nemen om een rechtsgeldig document te maken. Zo moet je jezelf duidelijk identificeren, de successieregels respecteren – je kinderen hebben nog steeds recht op minstens de helft van uw vermogen – en het document dateren en handtekenen. Daarbij moet het volledig handgeschreven zijn.

zo’n eigenhandig testament mag dan goedkoop zijn, het is niet zonder risico’s. Je kan per ongeluk een juridische fout maken waardoor het onuitvoerbaar wordt. Of je denkt iemand een groot plezier te doen, maar zadelt hem of haar onbedoeld op met een zware erfbelasting. Best is toch even langs te gaan bij een notaris dus.

Ofwel bespreek je samen met de notaris jouw schriftelijk voorstel, ofwel kies je voor een notarieel testament dat je in het bijzijn van twee getuigen, officieel bij de notaris dicteert. Afhankelijk van je keuze, kost de opmaak 350 à 450 euro. Let wel, die prijs kan oplopen voor dossiers met grote vermogens of complexe regelingen. Vraag dus steeds op voorhand een kostenraming.

Kan of wil je het testament niet eigenhandig opschrijven, maar zie je het ook niet zitten om je wil luidop te dicteren bij twee getuigen? Dan kan je kiezen voor het internationaal testament: een getypt document dat je afgeeft bij de notaris, die een verklaring maakt van de ontvangst. Deze vorm is overal rechtsgeldig en daarom extra interessant voor mensen met vermogen of erfgenamen in het buitenland. Hoewel de notaris in theorie enkel de verklaring hoeft op te maken, komen de kosten in de praktijk toch vaak op zo’n 400 euro.

Om te verzekeren dat uw laatste wil echt wel wordt uitgevoerd, schrijft de notaris jouw testament altijd in bij het Centraal Register der Testamenten. Dat kost 18,50 euro, maar is inbegrepen in de prijs van de notaris.

Ook wanneer je je testament eigenhandig schreef, kan je het altijd in bewaring geven bij je notaris, die het vervolgens gaat registeren. De kans bestaat wel dat je notaris niet zomaar een gesloten omslag zal aanvaarden zonder (betaald) advies.

 

Voor welk soort testament kies je?

Een legaat is een stukje in je testament waarin je schrijft dat je iets van je bezittingen (een voorwerp, een som geld,…) nalaat aan iemand. Het is dus een soort schenking via je testament.

Algemeen, bijzonder of duo-legaat

  • Via een algemeen legaat schenk je al je bezittingen aan één of meerdere personen of aan een organisatie. Dit is enkel mogelijk indien je geen kinderen hebt. Want kinderen hebben hoe dan ook recht op een deel dat volgens de wet voor hen voorbehouden is.
  • Via een bijzonder legaat schenk je specifieke bezittingen aan één of meerdere personen of organisaties.
  • Via een duo-legaat kan je je dierbaren én een goed doel in je testament opnemen. Omdat je zo minder successierechten betaalt, komt dit voor iedereen voordelig uit.

Wanneer je geen voorbehouden erfgenamen hebt, dan kan je CAW Oost-Brabant via een gewoon legaat in je testament opnemen. Heb je wel voorbehouden erfgenamen, dan erven zij automatisch een deel van je erfenis. Het resterende gedeelte kan je dan toekennen aan CAW Oost-Brabant.

Met een duo-legaat schenk je een legaat aan je nabestaanden en ken je een tweede legaat toe aan CAW Oost-Brabant. Dit is vooral interessant als je geen kinderen hebt, aangezien CAW Oost-Brabant dan eveneens de successierechten van je erfgenamen betaalt.

Je erfgenamen in zijlijn ontvangen zo meer dan wanneer ze je volledige erfenis zouden krijgen én je goede doel krijgt nog een deel van je vermogen toegewezen.

 

Dankbaarheid en respect

Als je beslist om CAW Oost-Brabant op te nemen in je testament, geef je ons veel meer dan een erfenis. Ook je vertrouwen is voor ons van onschatbare waarde en krijgt onze grootste zorg en aandacht.

We bespreken heel graag samen met jou waarvoor we je schenking zullen gebruiken. Welke noden bij ons leven. We doen dit met respect voor je wensen en prioriteiten. We raden je in ieder geval aan ook advies te vragen bij een notaris voor de uitvoering van je beslissing en om je testament notarieel te registreren.

 

Wil je er graag eens over praten?

Neem dan gerust contact op met onze directeur Bert Lambeir. Hij zal je met plezier vertellen over onze organisatie, over onze projecten, en over de mogelijkheden om ons te steunen.

Je kan Bert rechtstreeks bereiken via:
tel. 016 21 01 72
gsm 0496 52 17 95
bert.lambeir@cawoostbrabant.be
Redingenstraat 6, 3000 Leuven

Een voorbeeld uit de praktijk

Zonder duo-legaat:
Jan laat een vermogen van 200.000 euro na aan zijn nicht Isabel. Via het wettelijk stelsel bedragen de successierechten voor Isabel 110.000 euro en houdt ze uiteindelijk nog een nettobedrag van 90.000 euro over.

Met duo legaat:
Via een duo legaat laat Jan 120.000 euro na aan Isabel en 80.000 euro aan CAW Oost-Brabant, die alle successierechten zal betalen. Na aftrek hiervan krijgt het CAW netto 14.700 euro en Isabel 120.000 euro.

In dit voorbeeld kan Jan dus 30.000 euro meer nalaten aan zijn nicht én schenkt hij 14.700 aan een goed doel.