Geven om een ander,
ook als je er niet meer bent.

Legaat

Overweeg je een deel of het geheel van je vermogen na te laten aan een goed doel als CAW Oost-Brabant? Zou je graag belangenloos investeren in een specifiek project dat bijdraagt aan een betere samenleving? Wil je dat graag blijven doen ook als je er niet meer bent?

Neem dan CAW Oost-Brabant op in je testament.

Met een legaat

Een legaat is een stukje in je testament waarin je schrijft dat je iets van je bezittingen (een voorwerp, een som geld,…) nalaat aan iemand. Het is dus een soort schenking via je testament.

Wanneer je geen voorbehouden erfgenamen hebt, dan kan je CAW Oost-Brabant via een gewoon legaat in je testament opnemen. Heb je wel voorbehouden erfgenamen, dan erven zij automatisch een deel van je erfenis. Het resterende gedeelte kan je dan toekennen aan CAW Oost-Brabant.

Met een duo-legaat

Met een duo-legaat schenk je een legaat aan je nabestaanden en ken je een tweede legaat toe aan CAW Oost-Brabant. Dit is vooral interessant als je geen kinderen hebt, aangezien CAW Oost-Brabant dan eveneens de erfbelasting van je erfgenamen op zich neemt.

Je erfgenamen in zijlijn ontvangen zo meer dan wanneer ze je volledige erfenis zouden krijgen én je goede doel krijgt nog een deel van je vermogen toegewezen.

Dankbaarheid en respect

Als je beslist om CAW Oost-Brabant op te nemen in je testament, geef je ons veel meer dan een erfenis. Ook je vertrouwen is voor ons van onschatbare waarde en krijgt onze grootste zorg en aandacht.

We bespreken heel graag samen met jou waarvoor we je schenking zullen gebruiken. Welke noden bij ons leven. We doen dit met respect voor je wensen en prioriteiten. Neem hiervoor contact met Greet Monstrey.

We raden je in ieder geval  aan advies te vragen bij een notaris voor de uitvoering van je beslissing en om je testament notarieel te registreren.

Een voorbeeld uit de praktijk

Zonder duo legaat:
Jan laat een vermogen van 200.000 euro na aan zijn nicht Isabel. Via het wettelijk stelsel bedragen de successierechten voor Isabel 110.000 euro en houdt ze uiteindelijk nog een nettobedrag van 90.000 euro over.

Met duo legaat:
Via een duo legaat laat Jan 120.000 euro na aan Isabel en 80.000 euro aan CAW Oost-Brabant, die alle successierechten zal betalen. Na aftrek hiervan krijgt het CAW netto 14.700 euro en Isabel 120.000 euro.

In dit voorbeeld kan Jan dus 30.000 euro meer nalaten aan zijn nicht én schenkt hij 14.700 aan een goed doel.